Blog Projekt LEVER. Pierwsza grupa wolontariuszy otrzymała międzynarodowe certyfikaty

Grupa 21 wolontariuszy otrzymała międzynarodowe certyfikaty potwierdzające kompetencje miękkie zdobyte i szlifowane przez nich podczas współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki wykorzystaniu Modelu LEVER – innowacyjnego narzędzia do walidacji efektów wcześniej nabytej wiedzy oraz wsparciu tutorów i asesorów wolontariusze przekonali się, jak cenne dla ich przyszłości jest doświadczenie zdobywane w trakcie wolontariatu.

Stwórzmy narzędzie, które pomoże wolontariuszom oficjalnie potwierdzić, jakie kompetencje miękkie posiadają, aby z większą śmiałością mogli poruszać się po rynku pracy – taka idea przyświecała Fundacji Dobra Sieć oraz partnerom z Włoch, Danii, Holandii i Hiszpanii, realizującym wspólnie projekt „LEVER – modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens”. Po dwóch latach intensywnej pracy, projekt zakończył się sukcesem: powstał  Model LEVER – narzędzie do walidacji kompetencji, które zostało przetestowane przez 74 wolontariuszy (w tym 21 z Polski).

Model LEVER w praktyce

W testowanie Modelu LEVER w Polsce zaangażowani byli tutorzy i asesorzy – przeszkoleni przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji, którzy wspierali wolontariuszy w trakcie całego procesu certyfikacji. Każdy z wolontariuszy biorących udział w procesie przygotował swoje portfolio – opis posiadanych doświadczeń, wraz z dokumentami je potwierdzającymi. Na podstawie zgromadzonych materiałów, spotkań z wolontariuszami oraz dzięki wykorzystaniu dodatkowych narzędzi przygotowanych w trakcie projektu LEVER, asesorzy dokonywali oceny kompetencji wolontariuszy.

Spośród 13 kompetencji LEVER wolontariusze wybrali od 3 do 5, które zdecydowali się  sprawdzić i ocenić.  Najpopularniejsze były kompetencje takie jak zarządzanie  różnorodnością oraz interkulturowością, organizowanie i planowanie, zaangażowanie, inicjatywa oraz komunikacja. W sumie asesorom LEVER udało się ocenić 21 osób z 12 różnych organizacji z całej Polski. Osoby biorące udział w procesie certyfikacji otrzymały oficjalne certyfikaty w języku polskim i angielskim, wydane przez Fundację Dobra Sieć.

Jak oceniają projekt uczestnicy?

Mówiąc o Projekcie LEVER należy pamiętać, że niezwykle istotna jest dobra współpraca tutora z asesorem- bez niej przejście całego procesu nie byłby możliwe. Przepływ informacji w tym projekcie jest kluczowy. – mówi jedna z asesorów – Honorata Maj, dyrektorka Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Przyjazna atmosfera oraz szczerość podczas rozmów z wolontariuszami wpływają na właściwą ocenę ich kompetencji. Dzięki temu poznałam odczucia oraz ocenę samych wolontariuszy.  Okazało się, że mają oni zaniżoną samoocenę i postrzegają wolontariat jako coś, czym nie należy się chwalić. Tym bardziej cieszyła mnie możliwość docenienia ich pracy. Wolontariusze, z którymi miałam możliwość spotkań, byli absolutnie wyjątkowi. Zarówno Ewa jak i Emil spełniają się i rozwijają poprzez wolontariat i nie jest to tylko chwilowa przygoda w ich życiu. Są wytrwali, systematyczni i stawiają sobie wciąż nowe wyzwania, a równocześnie pod pewnymi względami są bardzo zwyczajni – mają swoje pasje jak sport czy muzyka. – kontynuuje pani Honorata. Mam ogromną nadzieję, że zdobycie certyfikatu w tym projekcie, pomoże im poczuć się osobami wyjątkowymi oraz ułatwi im zdobycie wymarzonej pracy – dodaje.

Osobom biorącym udział w certyfikacji, projekt uświadomił ich mocne strony. Wiele osób przekonało się, że wolontariat jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale inwestycją w siebie i swoje umiejętności. Dzięki rozwijaniu swoich zainteresowań wolontariusze mogą równocześnie kształtować swoje kompetencje miękkie, które w dzisiejszych czasach są coraz bardziej doceniane przez pracodawców.

Bardzo pomogły mi rozmowy z tutorem. Uświadomiłam sobie, że z pozoru proste czynności, które na co dzień wykonuję, takie jak zorganizowanie zbiórki pieniędzy czy przejazdu grupy z jednego do drugiego miasta wymaga konkretnych umiejętności, takich jak np. organizacja i planowanie. Bardzo cieszę się, ze mogłam wziąć udział w tym projekcie i uświadomić sobie, co jest moją mocną stroną  – mówi jedna z przecertyfikowanych wolontariuszek.

Poszczególne organizacje (Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy, PPW „Centerko” w Łodzi, Klub Wolontariatu MOPR Włocławek) oficjalnie wręczyły certyfikaty podczas Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

6e27cab0393c879e59a91726f9bc07e4 15289320_1280605958648047_7400128476979009282_o k7_07339-dng

Rozwój Modelu

Na początku 2017 r. Model LEVER będzie udoskonalany, aby w przyszłości mógł być wykorzystywany przez wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i wolontariuszy.

 

***

O projekcie

Projekt LEVER został stworzony po to, aby pomóc wolontariuszom w walidacji kompetencji miękkich zdobytych przez nich w trakcie wykonywania działań społecznych oraz zachęcić pracodawców do uznawania tych kompetencji i doświadczenia wolontariackiego za wartościowe, przydatne w pracy odpłatnej i dające szansę na rozwój kariery zawodowej.

W ramach projektu opracowany został Model LEVER – proces walidacji kompetencji wolontariuszy, dzięki któremu wolontariusze mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający poziom posiadanych kompetencji miękkich, który pozwoli wzbogacić ich profil i CV.

W sierpniu, 23 osoby przeszły szkolenie na certyfikowanych Tutorów i Asesorów projektu LEVER. Ich  zadaniem jest wsparcie wolontariuszy w procesie certyfikacji oraz ocena ich kompetencji. Więcej informacji o pierwszym szkoleniu Tutorów i Asesorów: http://certyfikatlever.pl/2016/08/29/projekt-lever-wystartowal/

 

 

Projekt LEVER. Pierwsza grupa wolontariuszy otrzymała międzynarodowe certyfikaty