Blog Zakończenie Projektu LEVER. Spotkanie podsumowujące.

W dniach 30.11. – 02.12.2016r. przedstawiciele partnerskich organizacji z Włoch, Danii, Holandii, Hiszpanii oraz Polski spotkali się we włoskim miasteczku Sondrio. Celem spotkania było podsumowanie dwuletniej współpracy przy Modelu LEVER – wspólnie opracowanym narzędziu służącym do walidacji kompetencji wolontariuszy.

Przedstawiciele organizacji spotkali się już po raz piąty, aby podsumować dotychczasowe działania podjęte w ramach projektu „LEVER – modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens”. Wypracowane narzędzie pomaga wolontariuszom oficjalnie potwierdzić, jakie kompetencje miękkie posiadają, aby wspomóc ich przy wejściu na rynek pracy.

Po dwóch latach intensywnej pracy, projekt zakończył się sukcesem. Wypracowany Model LEVER został przetestowany przez 77 wolontariuszy, w tym aż 21 z Polski.

Przez pierwsze dwa dni partnerzy wewnętrznie omawiali wyniki przeprowadzonego projektu. Dyskutowali nad podobieństwami i różnicami w poszczególnych krajach. Wymienili się doświadczeniem oraz pomysłami, jakie narodziły się podczas realizacji projektu i certyfikacji wolontariuszy. Partnerzy wspólnie stwierdzili, że obecnie głównym celem powinna być promocja Modelu LEVER, tak aby jak największe grono wolontariuszy mogło przejść proces certyfikacji kompetencji.

Ostatniego dnia spotkania odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk: władz lokalnych, przedsiębiorstw, firmy rekrutacyjnych, organizacji pozarządowych. Zainteresowani tematem walidacji kompetencji wzięli udział w warsztatach, gdzie mogli wyrazić swoje opinie na temat projektu LEVER i przedstawić pomysły na jego dalszy rozwój.

Realizatorzy stoją teraz przed wyzwaniem dotyczącym kontynuacji projektu. Stanowiska są zgodne, Model LEVER – narzędzie do walidacji kompetencji wolontariuszy jest niezwykle potrzebne w Europie.  Każdy z partnerów zdeklarował chęć kontynuacji projektu w swoim kraju, z nadzieją i wiarą w to, że w przyszłości LEVER stanie się wysoce rozpoznawalnym certyfikatem w Europie uznawanym przez krajowe przedsiębiorstwa.

dsc_0529 dsc_0500 dsc_0492 dsc_0449 dsc_0566 dsc_0547 dsc_0531

Zakończenie Projektu LEVER. Spotkanie podsumowujące.