Blog Inne

Kampania Lever Basic: polityka prywatności

PODSTAWOWE INFORMACJE Polityka prywatności opisuje najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach kampanii edukacyjnej Lever Basic przez Fundację Dobra Sieć (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń,