Dla prasy

Model LEVER jest narzędziem do badania kompetencji miękkich nabywanych w edukacji poza-formalnej i nieformalnej (m.in. podczas wolontariatu).

Został stworzony w ramach projektu „LEVER – Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens”, wdrażanym w latach 2014-2016 i koordynowanym przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy) we współpracy z partnerami z Danii, holandii, Hiszpanii i Polski.

W latach 2015-2016 został przetestowany w Polsce z pomocą grupy 24 Tutorów i Asesorów Modelu LEVER oraz 24 wolontariuszy, którzy przeszli proces certyfikacji.

Obecnie Model jest rozwijany i upowszechniany w całej Europie w latach 2017-2019 w ramach projektu „LEVER UP. Valuing informal learning and transversal competences experienced in the voluntary service to increase employability, social responsibility and mobility”, koordynowanego przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy).

Zobacz, jakie organizacje i instytucje korzystają z Modelu LEVER.

Dowiedz się więcej o Modelu LEVER

Pobierz logotyp Modelu LEVER:

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz logotyp LEVER BASIC:

 

 

 

 

Pobierz informacje prasowe:

Dla NGO: format .docx

Dla wolontariuszy: format .docx

 

Pobierz ulotki:

Ulotka dla wolontariuszy: format .pdf

Ulotka dla wolontariuszy, wersja 2: format .pdf

Ulotka dla organizacji: format .pdf

 

 

Pobierz broszurki:

 

Media o nas:

Model LEVER, czyli system oceny kompetencji wolontariuszy – rozmowa z Marzeną Kacprowicz z Fundacji Dobra Sieć (11.08.2017 r.)

Lever – narzędzie do samodzielnej oceny kompetencji miękkich – wystąpienie z konferencji „Wolontariusz – Człowiek – Pracownik” (Warszawa, 5.12.2017 r.)