Model LEVER

Model LEVER jest narzędziem do badania kompetencji miękkich nabywanych w edukacji poza-formalnej i nieformalnej (m.in. podczas wolontariatu).

Został stworzony w ramach projektu „LEVER – Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens”, wdrażanym w latach 2014-2016 przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy) we współpracy z partnerami:

  • L.A.Vo.P.S. – Volunteering Service Centre Sondrio Province (Włochy),
  • Confindustria di Sondrio e Lecco (Włochy), SNS – Scuola Nazionale Servizi (Włochy),
  • VPL – Foundation European Centre Valuation Prior Learning (Holandia),
  • VIA University College (Dania),
  • HOMINEM Challenge SL (Hiszpania)
  • oraz Fundacją Dobra Sieć (Polska).

W latach 2015-2016 został przetestowany w Polsce na grupie 24 Tutorów i Asesorów Modelu LEVER oraz na grupie 24 wolontariuszy, którzy przeszli proces certyfikacji.

Obecnie Model jest rozwijany i upowszechniany w całej Europie w latach 2017-2019 w ramach projektu „LEVER UP. Valuing informal learning and transversal competences experienced in the voluntary service to increase employability, social responsibility and mobility”, koordynowanego przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy).

W Polsce Model LEVER dostępny jest w dwóch formach:

  • LEVER BASIC – narzędzia on-line, za pośrednictwem którego uczestnik dokonuje samodzielnej oceny kompetencji miękkich. LEVER BASIC składa się z kursu e-learningowego, który przeprowadza uczestnika przez trzy pierwsze etapy Modelu LEVER, oraz formularza online, po wypełnieniu którego uczestnik może wygenerować zaświadczenie potwierdzające wyniki oceny samodzielnej.
  • MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT LEVER – po skorzystaniu z LEVER BASIC uczestnik może ubiegać się o Międzynarodowy Certyfikat LEVER. Do uzyskania tego dokumentu niezbędne jest przejście przez kolejne dwa etapy Modelu, w których uczestnik spotyka się z Tutorem i Asesorem.

Centrum Walidacji uprawnionym do wydawania certyfikatów LEVER w Polsce jest Fundacja Dobra Sieć.

Dowiedz się więcej:

Poznaj:

Dodatkowo, możesz zapoznać się z opisem procesu Validation of Prior Learning (VPL), czyli procesu walidacji wcześniej nabytej wiedzy, na którym został zbudowany Model LEVER.