Model LEVER


Model LEVER to zestaw narzędzi pomagających docenić posiadane doświadczenie (zdobywane zarówno w pracy zawodowej, jak i w czasie wolnym, np. w trakcie wolontariatu) oraz umożliwiającym badanie cennych na rynku pracy kompetencji miękkich. Skierowany jest do osób wchodzących na rynek pracy oraz osób będących na rynku pracy.

Model LEVER składa się z prostych narzędzi, które:

 • Pomagają docenić posiadane doświadczenie, zdobywane zarówno w pracy zawodowej, jak i w czasie wolnym (np. w trakcie wolontariatu).
 • Umożliwiają ocenę cennych na rynku pracy kompetencji miękkich, takich jak np. komunikatywność, praca w zespole, czy innowacyjność i kreatywność.
 • Podpowiadają, w jaki sposób udokumentować posiadane doświadczenie metodą portfolio i jak o nim opowiadać (np. podczas rozmów rekrutacyjnych), dzięki użyciu metody STARRT.

Został stworzony w ramach projektu „LEVER – Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens”, wdrażanym w latach 2014-2016 przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy) we współpracy z partnerami:

 • L.A.Vo.P.S. – Volunteering Service Centre Sondrio Province (Włochy),
 • Confindustria di Sondrio e Lecco (Włochy), SNS – Scuola Nazionale Servizi (Włochy),
 • VPL – Foundation European Centre Valuation Prior Learning (Holandia),
 • VIA University College (Dania),
 • HOMINEM Challenge SL (Hiszpania)
 • oraz Fundacją Dobra Sieć (Polska).

W latach 2015-2017 został przetestowany w Polsce na grupie 48 Tutorów i Asesorów Modelu LEVER oraz na grupie 84 wolontariuszy, którzy przeszli proces certyfikacji.

Obecnie Model jest rozwijany i upowszechniany w całej Europie w latach 2017-2019 w ramach projektu „LEVER UP. Valuing informal learning and transversal competences experienced in the voluntary service to increase employability, social responsibility and mobility”, koordynowanego przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy).

W Polsce Model LEVER dostępny jest w dwóch formach:

 • LEVER BASIC – narzędzie on-line, za pośrednictwem którego uczestnik dokonuje samodzielnej oceny kompetencji miękkich. LEVER BASIC składa się z kursu e-learningowego, który przygotowuje uczestnika do procesu doceniania i dokumentowania swojego doświadczenia, oraz formularza online, za pomocą którego uczestnik dokonuje samodzielnej oceny posiadanych kompetencji miękkich.
 • LEVER UP – międzynarodowy certyfikat LEVER, o który mogą ubiegać się wolontariusze współpracujący z organizacjami mającymi w swojej kadrze Tutorów i Asesorów Modelu LEVER.

Centrum Walidacji uprawnionym do wydawania certyfikatów LEVER w Polsce jest Fundacja Dobra Sieć.

Dowiedz się więcej:

Poznaj:

Dodatkowo, możesz zapoznać się z opisem procesu Validation of Prior Learning (VPL), czyli procesu walidacji wcześniej nabytej wiedzy, na którym został zbudowany Model LEVER.

 

Chcesz zacząć korzystać z Modelu LEVER?

Dowiedz się, jak to zrobić!