Model LEVER

Model LEVER jest narzędziem do badania kompetencji miękkich nabywanych w edukacji poza-formalnej i nieformalnej (m.in. podczas wolontariatu).

Został stworzony w ramach projektu „LEVER – Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens”, wdrażanym w latach 2014-2016 przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy) we współpracy z partnerami:

 • L.A.Vo.P.S. – Volunteering Service Centre Sondrio Province (Włochy),
 • Confindustria di Sondrio e Lecco (Włochy), SNS – Scuola Nazionale Servizi (Włochy),
 • VPL – Foundation European Centre Valuation Prior Learning (Holandia),
 • VIA University College (Dania),
 • HOMINEM Challenge SL (Hiszpania)
 • oraz Fundacją Dobra Sieć (Polska).

Model będzie rozwijany i upowszechniany w całej Europie w latach 2017-2019 w ramach projektu „LEVER UP!”, koordynowanego przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy).

Model LEVER a VPL

Model LEVER został opracowany na podstawie doświadczeń płynących z wykorzystania procesu VPL (Validation of Prior Learning – walidacji wcześniej nabytej wiedzy) w krajach biorących udział w projekcie: Włoch, Holandii, Danii i Hiszpanii. Głównymi ekspertami tworzącymi Model LEVER byli Kirsten Aagaard, Ruud Duvekot oraz Kees Schuur, światowej sławy profesjonaliści w zakresie wykorzystania VPL.

Kompetencje modelu LEVER bazują na Europejskich Kluczowych Kompetencjach dla uczenia się przez całe życie oraz na używanych w Europejskich Ramach Kwalifikacji wskaźnikach opisowych określających poziomy kompetencji.

Model LEVER składa się z pięciu etapów, po przejściu których uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat w języku polskim i angielskim opisujący poziom posiadanych kompetencji miękkich.

W Polsce Model LEVER dostępny jest w dwóch formach:

 • LEVER BASIC – narzędzia on-line, za pośrednictwem którego uczestnik dokonuje samodzielnej oceny kompetencji miękkich. LEVER BASIC składa się z kursu e-learningowego, który przeprowadza uczestnika przez trzy pierwsze etapy Modelu LEVER, oraz formularza online, po wypełnieniu którego uczestnik może wygenerować zaświadczenie potwierdzające wyniki oceny samodzielnej.
 • MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT LEVER – po skorzystaniu z LEVER BASIC uczestnik może ubiegać się o Międzynarodowy Certyfikat LEVER. Do uzyskania tego dokumentu niezbędne jest przejście przez kolejne dwa etapy Modelu, w których uczestnik spotyka się z Tutorem i Asesorem.

Centrum Walidacji uprawnionym do wydawania certyfikatów LEVER w Polsce jest Fundacja Dobra Sieć.

 

Kompetencje Modelu LEVER

Model LEVER umożliwia poświadczenie następujących kompetencji miękkich:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikacja
 3. Zarządzanie różnorodnością oraz interkulturowością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacja i kreatywność
 13. Empatia

Model LEVER – dla kogo?

Model może być wykorzystywany przez wolontariuszy, organizacje pozarządowe, koordynatorów wolontariatu, doradców zawodowych, pracowników działów HR w firmach i wszystkie inne osoby, które poszukują narzędzia do potwierdzania kompetencji miękkich.