Model LEVER LEVER BASIC

LEVER BASIC to narzędzie online do samodzielnej oceny kompetencji miękkich, dzięki któremu samodzielnie przejdziesz przez trzy pierwsze etapy Modelu LEVER:

LEVER BASIC będzie dostępny od września 2017 r.

 

Składa się z trzech elementów:

1. KURSU E-LEARNINGOWEGO

Jego celem jest przygotowanie uczestnika do procesu certyfikowania i dokumentowania kompetencji poprzez nadanie dostępu do 4 lekcji, które prowadzą przez 3 pierwsze kroki Modelu LEVER.

2. FORMULARZA ONLINE LEVER BASIC

Formularz online umożliwia uczestnikowi dokonanie samodzielnej oceny max. 13 kompetencji LEVER.

3. ZAŚWIADCZENIE LEVER BASIC

Po dokonaniu oceny samodzielnej uczestnik ma możliwość wygenerowania z systemu zaświadczenia z wynikami samodzielnej oceny kompetencji.

Dla kogo?

Z narzędzia LEVER BASIC mogą skorzystać wolontariusze, animatorzy społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, doradcy zawodowi, przedstawiciele działów HR i wszystkie inne osoby zainteresowane badaniem kompetencji miękkich.

Jakie kompetencje miękkie możesz potwierdzić?

Model LEVER umożliwia poświadczenie następujących kompetencji miękkich:

1. Zaangażowanie
2. Komunikacja
3. Zarządzanie różnorodnością oraz interkulturowością
4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
5. Inicjatywa
6. Zorientowanie na wyniki
7. Rozwiązywanie problemów
8. Praca zespołowa
9. Przywództwo
10. Odpowiedzialność
11. Organizacja i planowanie
12. Innowacyjność i kreatywność
13. Empatia

Międzynarodowy Certyfikat LEVER

Po skorzystaniu z LEVER BASIC możesz ubiegać się o Międzynarodowy Certyfikat LEVER. Sprawdź zasady na stronie: http://certyfikatlever.pl/model-lever/miedzynarodowy-certyfikat-lever/