Model LEVER Międzynarodowy Certyfikat LEVER

O Międzynarodowy Certyfikat LEVER mogą ubiegać się osoby, które z powodzeniem ukończyły proces LEVER BASIC.

Zasady ubiegania się o certyfikat zostaną określone w Regulaminie. Regulamin będzie dostępny we wrześniu 2017 r.