Model LEVER  Proces walidacji w Modelu LEVER

Model LEVER został opracowany na podstawie doświadczeń płynących z wykorzystania procesu Validation of Prior Learning (VPL; proces walidacji wcześniej nabytej wiedzy) w krajach biorących udział w projekcie: Włoch, Holandii, Danii i Hiszpanii. Odnosi się do zarówno do 10-etapowego modelu VPL, wykorzystywanego w krajach nordyckich, jak i 4-etapowego modelu VPL, zalecanego przez Cedefop. Głównymi ekspertami tworzącymi Model LEVER byli: Kirsten Aagaard, Ruud Duvekot oraz Kees Schuur, światowej sławy profesjonaliści w zakresie wykorzystania VPL.

Etapy

Proces walidacji kompetencji w Modelu LEVER składa się z pięciu etapów:

  • Etap 1. Zwiększanie świadomości na temat potrzeby i okazji do uczenia się przez całe życie w każdym dowolnym kontekście jest podstawą procesu walidacji wcześniej nabytej wiedzy. Na tym etapie tutor podczas rozmowy z uczestnikiem opowiada, czym jest edukacja pozaformalna
    i nieformalna oraz uświadamia uczestnika, że wiedzę i umiejętności nabywamy nie tylko w drodze edukacji formalnej, lecz przez całe życie – w różnych okolicznościach i podczas wykonywania różnorodnych czynności.
  • Etap 2. Identyfikacja. Na tym etapie uczestnik dokonuje samodzielniej oceny własnych kompetencji: zastanawia się, co wie i potrafi, jakie ma doświadczenie i gdzie je zdobywał. Swoje doświadczenia porównuje z listą 13 kompetencji miękkich LEVER i zastanawia się, które z nich chciałby ocenić przy wsparciu asesora – te kompetencje zostaną uwzględnione w certyfikacie końcowym.
  • Etap 3. Dokumentowanie. Uczestnik wypełnia swoje portfolio, czyli dokument, w którym opisuje swoją wiedzę, posiadane kompetencje i doświadczenie. Dla każdej kompetencji przygotowuje zestaw dokumentów, które będą dowodem na jej posiadanie.
  • Etap 4. Ocena. Przygotowane portfolio wraz z kompletem dokumentów trafia do rąk asesora – osoby, która oceni poziom kompetencji uczestnika. W procedurze modelu LEVER każda kompetencja ma przejrzyste kryteria oceny, dzięki czemu asesorowi łatwiej jest zachować obiektywność w ocenianiu. Asesor przygotowuje raport z oceny i omawia go szczegółowo z uczestnikiem. Uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający posiadane przez niego kompetencje.
  • Etap 5. Spojrzenie w przyszłość. Uczestnik przy wsparciu tutora i asesora, na podstawie analizy posiadanych przez siebie kompetencji, mocnych stron i obszarów wymagających dalszego rozwoju, zastanawia się, jakie kompetencje chce rozwijać i w jaki sposób może to robić. Powstaje plan rozwoju osobistego.

Role

W proces walidacji kompetencji w Modelu LEVER zaangażowani są:

  • Kandydat, czyli osoba, która chce ocenić swoje kompetencje. Kandydat może dokonać samodzielnej oceny kompetencji, korzystając z LEVER BASIC lub – jeśli współpracuje z organizacją, która w swojej kadrze ma certyfikowanych Asesorów Modelu LEVER – może prosić o dokonanie oceny zewnętrznej LEVER UP.
  • Tutorzy, czyli osoby, które wspierają kandydatów w przejściu przez proces certyfikacji, pomagając im w szczególności w dokonaniu samodzielnej oceny z użyciem formularza LEVER BASIC oraz w skompletowaniu dokumentacji potwierdzającej posiadane kompetencje.
  • Asesorzy, czyli osoby oceniające poziom kompetencji kandydata na podstawie przygotowanego przez niego portfolio pi zgromadzonych przez niego materiałów. Ich zadaniem jest przede wszystkim wskazanie kandydatowi jego mocnych stron oraz zachęcenie go do dalszego rozwoju.

Narzędzia

Wszystkie osoby korzystające z Modelu LEVER (kandydaci, tutorzy i asesorzy) mają dostęp do różnorodnych narzędzi wspierających je w procesie walidacji kompetencji. Najważniejsze z nich to:

 

Jeśli jesteś zainteresowany/-a skorzystaniem z Modelu LEVER, zapoznaj się naszą ofertą lub skontaktuj się z nami!