Model LEVER  Warianty Modelu LEVER

W Polsce Model LEVER dostępny jest w dwóch formach:

  • LEVER BASIC – narzędzie on-line, za pośrednictwem którego uczestnik dokonuje samodzielnej oceny kompetencji miękkich. LEVER BASIC składa się z kursu e-learningowego, który przygotowuje uczestnika do procesu doceniania i dokumentowania swojego doświadczenia, oraz formularza online, za pomocą którego uczestnik dokonuje samodzielnej oceny posiadanych kompetencji miękkich.
  • MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT LEVER – o który uczestnik może ubiegać się po skorzystaniu z LEVER BASIC. Oceny kompetencji w tym wariancie dokonują certyfikowani Asesorzy Modelu LEVER.

Centrum Walidacji uprawnionym do wydawania certyfikatów LEVER w Polsce jest Fundacja Dobra Sieć.