Model LEVER Warianty Modelu LEVER

W Polsce Model LEVER dostępny jest w dwóch formach:

  • LEVER BASIC – narzędzia on-line, za pośrednictwem którego uczestnik dokonuje samodzielnej oceny kompetencji miękkich. LEVER BASIC składa się z kursu e-learningowego, który przeprowadza uczestnika przez trzy pierwsze etapy Modelu LEVER, oraz formularza online, po wypełnieniu którego uczestnik może wygenerować zaświadczenie potwierdzające wyniki oceny samodzielnej.
  • MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT LEVER – po skorzystaniu z LEVER BASIC uczestnik może ubiegać się o Międzynarodowy Certyfikat LEVER. Do uzyskania tego dokumentu niezbędne jest przejście przez kolejne dwa etapy Modelu, w których uczestnik spotyka się z Tutorem i Asesorem.

Centrum Walidacji uprawnionym do wydawania certyfikatów LEVER w Polsce jest Fundacja Dobra Sieć.