Model LEVER  Warianty Modelu LEVER

W Polsce Model LEVER dostępny jest w dwóch wariantach:

  • LEVER BASIC – narzędzie on-line, za pośrednictwem którego uczestnik dokonuje samodzielnej oceny kompetencji miękkich. LEVER BASIC składa się z kursu e-learningowego, który przygotowuje uczestnika do procesu doceniania i dokumentowania swojego doświadczenia, oraz formularza online, za pomocą którego uczestnik dokonuje samodzielnej oceny posiadanych kompetencji miękkich.
  • LEVER UP – międzynarodowy certyfikat LEVER, o który może ubiegać się wolontariusz współpracujący z organizacją, która w swojej kadrze ma Tutorów i Asesorów Modelu LEVER.

Centrum Walidacji uprawnionym do wydawania certyfikatów LEVER w Polsce jest Fundacja Dobra Sieć.