LEVER BASIC to narzędzie online do samodzielnej oceny kompetencji miękkich, dzięki któremu samodzielnie przejdziesz przez trzy pierwsze etapy Modelu LEVER:

Kliknij tu i przejdź do LEVER BASIC!

 

Składa się z trzech elementów:

1. KURSU E-LEARNINGOWEGO

Jego celem jest przygotowanie uczestnika do procesu certyfikowania i dokumentowania kompetencji poprzez nadanie dostępu do 4 lekcji, które prowadzą przez 3 pierwsze kroki Modelu LEVER.

2. FORMULARZA ONLINE LEVER BASIC

Formularz online umożliwia uczestnikowi dokonanie samodzielnej oceny max. 13 kompetencji LEVER.

3. ZAŚWIADCZENIE LEVER BASIC

Po dokonaniu oceny samodzielnej uczestnik ma możliwość wygenerowania z systemu zaświadczenia z wynikami samodzielnej oceny kompetencji.

Dla kogo?

Z narzędzia LEVER BASIC mogą skorzystać wolontariusze, animatorzy społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, doradcy zawodowi, przedstawiciele działów HR i wszystkie inne osoby zainteresowane badaniem kompetencji miękkich.

Jakie kompetencje miękkie możesz potwierdzić?

Model LEVER umożliwia poświadczenie następujących kompetencji miękkich:

 1. zaangażowanie,
 2. komunikatywność,
 3. zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością,
 4. zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. inicjatywa,
 6. zorientowanie na wyniki,
 7. umiejętność rozwiązywania problemów,
 8. umiejętność pracy zespołowej,
 9. przywództwo (leadership),
 10. odpowiedzialność,
 11. organizacja i planowanie,
 12. innowacyjność i kreatywność,
 13. empatia.

Kliknij tu i przejdź do LEVER BASIC!

Międzynarodowy Certyfikat LEVER

Po skorzystaniu z LEVER BASIC możesz ubiegać się o Międzynarodowy Certyfikat LEVER. Sprawdź zasady na stronie: http://certyfikatlever.pl/model-lever/miedzynarodowy-certyfikat-lever/

Zapisz

Zapisz