O LEVER UP – międzynarodowy certyfikat LEVER mogą ubiegać się wolontariusze współpracujący
z organizacjami, które w swojej kadrze mają Tutorów i Asesorów Modelu LEVER.

Do uzyskania tego dokumentu niezbędne jest przejście przez kolejne dwa etapy Modelu, podczas których kompetencje uczestnika oceniane są przez certyfikowanego Asesora Modelu LEVER. Następnie, Asesor wnioskuje do centrum walidacji – Fundacji Dobra Sieć – o wydanie dla uczestnika certyfikatu w jęz. polskim i angielskim.

Ostatnim etapem współpracy Asesora z uczestnikiem jest wsparcie uczestnika w przygotowaniu jego planu rozwoju osobistego, czyli wskazówek, dzięki którym uczestnik będzie mógł stawiać sobie kolejne cele edukacyjne i rozwijać swoje kompetencje.

Zapisz