Oferta  Dla organizacji  Pakiet rozszerzony

PAKIET ROZSZERZONY

Spersonalizowany LEVER BASIC

Jeśli twoja organizacja prowadzi profesjonalny program wolontariatu, współpracuje z dużą liczbą zaangażowanych wolontariuszy i chciałaby, aby na zaświadczeniu LEVER BASIC pojawiało się jej logo, wybierz ten pakiet!

 

Dla kogo?

Dla organizacji, które:

 • Prowadzą profesjonalny program wolontariatu: posiadają koordynatora wolontariatu, współpracują z dużą liczbą wolontariuszy, a wolontariat w ich organizacji ma charakter stały;
 • Szukają prostego w obsłudze narzędzia, dzięki któremu ich wolontariusze będą mogli potwierdzić posiadane kompetencje – w szczególności te zdobyte w trakcie wolontariatu, ale: chciałyby, aby było to narzędzie spersonalizowane – dostosowane do ich potrzeb;
 • Chciałyby, aby na zaświadczeniu LEVER BASIC pojawiało się ich logo.

Zakres oferty:

 1. Stworzenie zabezpieczonej hasłem podstrony dedykowanej organizacji. Dostęp do strony będą miały wyłącznie osoby, którym organizacja/instytucja przekazała hasło.
 2. Dostosowanie treści kursu e-learningowego do potrzeb organizacji. Np. dodanie do lekcji kursu przykładów działań/zadań z projektów prowadzonych przez organizację/instytucję, w ramach których użytkownicy mieli okazję rozwijać konkretne kompetencje.
 3. Przygotowanie formularza LEVER BASIC zakończonego otrzymaniem zaświadczenia z logotypem organizacji.
 4. Szkolenie techniczne z obsługi LEVER BASIC dla osób wyznaczonych przez organizację (online).
 5. Szkolenie merytoryczne – przygotowanie wybranej osoby/ osób wyznaczonych przez organizację do pełnienia roli Tutora Model LEVER – osoby wspierającej użytkowników korzystających z LEVER BASIC.
 6. Udostępnienie możliwości samodzielnego moderowania kursu e-learningowego. UWAGA! Kurs może być również moderowany przez zespół FDS.
 7. Dostęp do panelu administracyjnego LEVER BASIC dający m.in. możliwość dodawania i usuwania użytkowników, podglądu formularzy wypełnianych przez użytkowników, edytowania i generowania certyfikatów, podglądu statystyk na bieżąco.
 8. Raporty miesięczne, zawierające statystyki procesu LEVER BASIC.

Dlaczego warto?

Dzięki wykorzystaniu Modelu LEVER twoja organizacja:

 • Zyska cenne narzędzie do walidacji kompetencji wolontariuszy oraz dokumentowania doświadczenia zdobytego w trakcie wolontariatu.
 • Stanie się bardziej popularna wśród wolontariuszy jako organizacja potrafiąca przygotować interesującą ofertę wolontariatu, uwzględniającą rozwój kompetencji wolontariuszy.
 • Będzie mogła obserwować z bliska proces nabywania kompetencji przez wolontariuszy, z którymi współpracuje.
 • Wesprze wolontariuszy we wchodzeniu na rynek pracy, wzmacniając ich poczucie własnej wartości i świadomość posiadanych kompetencji.
 • Zyska dostęp do wiedzy z zakresu badania kompetencji miękkich.

Cena:

Ustalana indywidualnie po konsultacji z organizacją – cena kalkulowana jest na podstawie wybranych usług. Powiedz nam, czego potrzebuje twoja organizacja, a my dostosujemy ofertę do waszych potrzeb i możliwości!

Jak zacząć?

Zastanów się, z których usług chciałaby skorzystać twoja organizacja i skontaktuj się z nami!